Værktøjskassen for Lindring

En genvej til viden om, hvordan fagpersoner fremmer livskvaliteten hos borgere og pårørende med palliative behov.

Værktøjskassen for Lindring er en genvej til viden om, hvordan fagpersoner fremmer livskvaliteten hos borgere og pårørende med palliative behov ved at forebygge og lindre fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle lidelser.

Den palliative indsats er målrettet borgere og pårørende, der på grund af livstruende sygdom, alderdom eller almen svækkelse har behov for lindring.

Værktøjskassen giver fagpersoner én samlet indgang til Københavns Kommunes materiale om palliation bl.a.:

  • Information om relevante indsatser 
  • Støttetilbud 
  • Retningsgivende dokumenter  
  • Hjælperedskaber 
  • Links til relevante hjemmesider og materialer med mere viden om palliation.

Værktøjskassen er inddelt i tre faser

Vis alle

Tidlig indsats

Behovet for lindring kan opstå i alle faser af et sygdomsforløb og hos alle ældre borgere, der nærmer sig livets afslutning. Det er derfor vigtigt, at du tidligt er opmærksom på at opspore og lindre palliative behov hos alvorligt syge og svækkede borgere og deres pårørende. 

I den tidlige palliative indsats ligger en stor del af det arbejde, som skal medvirke til at sikre et godt palliativt forløb som helhed – og dermed en værdig og tryg død for borgeren samt støtte til de pårørende. 

Det kan være svært at vurdere, hvornår en alvorligt syg eller svækket borger har behov for en palliativ indsats.

 I værktøjskassen kan du bl.a. finde SPICT-skemaet, som hjælper dig med tidligt at identificere borgere, der kan have behov for en palliativ indsats. Du kan også bruge overraskelsesspørgsmålet. Læs mere under ”K. Vurderingsredskaber”. 

Den sidste tid

Et palliativt forløb kan strække sig over flere år. Den sidste tid omfatter den sene og terminale fase, og den kan vare fra måneder til få uger eller dage. Den sidste tid indtræder typisk, når sygdomsrettet behandling er ophørt, og det samtidig bliver klart, at borgerens resterende levetid er kort. 

I den sidste tid har den palliative indsats øget fokus på lindring af borgerens symptomer og støtte til de pårørende, så borgeren kan få en værdig og tryg død i eget hjem, hvis han eller hun ønsker at dø derhjemme. I denne periode er det også vigtigt at få planlagt de sidste døgn og forhold omkring selve døden. 

Tiden efter

Støtte til pårørende er en central opgave i den palliative indsats – også efter borgeren er død. For de efterladte vil tiden efter ofte indebære mange praktiske gøremål og følelsesmæssige behov, og der kan fx være brug for psykisk støtte og vejledning om sociale forhold. 

I tiden efter et dødsfald vil der ligeledes være mange praktiske opgaver at håndtere for dig som medarbejder.