Akutplejeophold

Til dig, som i en periode har brug for omfattende og kompleks sygepleje med hyppig observation, pleje og behandling gennem hele døgnet.

Center for Rehabilitering og Akutpleje tilbyder dig et akutplejeophold, hvis du i en periode har brug for omfattende og kompleks sygepleje gennem hele døgnet.

Tilbuddet er for alle borgere fra 18 år.

Yderligere information om opholdet

Vis alle

Forløb

Under dit ophold vurderer personalet sammen med en læge din tilstand og planlægger din fortsatte sygepleje og behandling. Personalet kan også – efter lægens anvisning - udføre forskellige undersøgelser eller tage prøver, som lægen ordinerer for at vurdere din tilstand. 

Under opholdet træner du også at kunne klare det, du kunne før, så vidt muligt.

Så længe varer dit ophold 

Længden af dit ophold afhænger af din situation.

Når du skal hjem igen

Dit akutplejeophold slutter, når du ikke længere har brug for hyppig observation, pleje og behandling. Sammen med personalet og en udskrivningskoordinator vurderer I løbende dine behov. 

Inden opholdet slutter, har du en afsluttende samtale med personalet og en udskrivningskoordinator, hvor dine pårørende også kan deltage. Sammen vurderer I, om din tilstand er stabil nok til, at du kan komme hjem.  

Hvis du har brug for hjemmepleje, når du skal hjem, undersøger vi mulighederne sammen med dig og en visitator. 

Hvis du efter et akutophold fortsat har behov for rehabilitering, kan du blive tilbudt et rehabiliteringsophold. På et rehabiliteringsophold er der egenbetaling for mad og vask af linned.

Læs mere om rehabiliteringsophold

Sådan får du et ophold

Du kan enten få et akutplejeophold efter et hospitalsophold, eller hvis du er blevet afkræftet derhjemme. Du skal visiteres af kommunen.

Sådan bliver du visiteret

Kommunen visiterer dig til et akutplejeophold.

Din hospitalsafdeling beskriver dit behov for pleje og behandling. På den baggrund tager kommunen stilling til, hvordan opgaven løses bedst.

Hvis du har brug for en særlig kompleks sygeplejeindsats, som ikke kan varetages i dit hjem, kan kommunen i en periode tilbyde dig et akutplejeophold.

Du kan også blive tilbudt et akutplejeophold, hvis din helbredstilstand forværres, mens du er hjemme. Og hvis din praktiserende læge sammen med kommunens udekørende akutteam vurderer, at du har behov for kompleks sygepleje og observation, som du ikke kan få i dit hjem, og som ikke kræver indlæggelse.

Her kan du få et ophold

Du kan få et akutplejeophold ét sted i København.

Valby

Center for Rehabilitering og Akutpleje - Vigerslevvej
Vigerslevvej 180, 1. sal 
2500 Valby

Læs om centret på Vigerslevvej

Praktisk information om akutplejeophold

Vis alle

Medbring

Det kan være en god ide at få hjælp til at pakke. Du har selv ansvar for dine ejendele under dit ophold. Det gælder også værdigenstande. Vi opfordrer dig derfor til kun at medbringe de mest nødvendige og at undgå at medbringe kontanter.

Medbring:

  • Tøj, undertøj, overtøj, træningstøj og skridsikre sko, der sidder godt fast på dine fødder
  • Toiletsager fx shampoo, tandbørste, tandpasta, kam/børste, barbergrej og eventuelt creme, deodorant, bind eller bleer
  • Medicin og eventuelt medicinkort og recepter
  • Dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis)
  • Hjælpemidler, hvis du har det. Fx rollator, kørestol eller stok
  • Briller, høreapparat og lignende
  • Betalingskort. 

Alkohol

Det er ikke tilladt at drikke alkohol under opholdet, da det vil svække din rehabilitering.

Rygning

Rygning er tilladt på anviste steder. 

Betaling

Et akutplejeophold er gratis. 

Besøg

Dine pårørende er velkomne til at komme på besøg, så længe de tager hensyn til dine aftaler om træning, måltider og andre aktiviteter, som du deltager i under dit ophold. 

Faciliteter

Du får din egen stue og dit eget badeværelse. Stuen har tv og er møbleret. Der er trådløst internet, som du kan tilgå, hvis du medbringer en computer, tablet eller telefon. Der kan ikke streames. Vi har en fælles spisestue, opholdsstue og andre fællesarealer, hvor du kan mødes med andre borgere. 

Vi har en have med et væksthus og en træningsbane i haven.

Ledsager

Har du brug for at komme til undersøgelse hos din læge eller på hospitalet, men ikke kan tage af sted på egen hånd, forsøger vi at lave en aftale med dine pårørende om at følge dig.

Læge og medicin

Vi samarbejder med speciallæger fra Bispebjerg Hospital, og de har ansvaret for din behandling under dit ophold. De kan også udstede og forny recepter på medicin.

Måltider

På centret får du alle dagens måltider gratis. Køkkenet har fokus på sund og næringsrigtig mad, som du kan spise sammen med de andre i spisestuen.

Transport

Er du indlagt på hospitalet, sørger hospitalet for din transport til centret. Kommer du hjemmefra, sørger vi for at bestille og betale transporten. Du skal selv betale transporten hjem. 

Hvis du er sengeliggende eller sidder i kørestol, betaler kommunen for transport og trappelift.  

Tøjvask

Vi kan som udgangspunkt ikke vaske dit tøj.

Åndelig og eksistentiel støtte

Hvis du har behov for at tale med en præst eller en repræsentant fra et andet trossamfund, kan personalet hjælpe dig med at tage kontakt.

Sognepræsten ved Vigerslev Kirke, Henrik Laursen, kan kontaktes på telefon 22 48 01 41. Henrik Laursen holder gudstjeneste på afdelingen en gang om måneden.

Hvis du er godkendt til plejebolig

Hvis du er godkendt til en plejebolig efter 4-ugersgarantien, kan du blive visiteret til et midlertidigt plejeophold, mens du venter på en permanent plejebolig.