Rehabiliteringsophold

Har du brug for ekstra pleje og rehabilitering, og kan du ikke være derhjemme, kan du få et midlertidigt døgnophold.

På et rehabiliteringsophold kan du få rehabilitering og ekstra pleje. Målet er, at du så vidt muligt igen kan klare det, du kunne før.

Din rehabilitering består af fysisk træning og træning i daglige rutiner som fx at rejse dig op eller selv gå på toilettet. Din træning tilrettelægges ud fra, hvad du kan og har behov for. 

Tilbuddet er for alle borgere fra 18 år.

Yderligere information om opholdet

Vis alle

Forløbet

Når du ankommer til centret, har du sammen med personalet en samtale om forventninger til opholdet. Hvis du ønsker det, kan dine pårørende deltage.

Sammen følger vi løbende op på, hvordan det går, og om du får den støtte, du har brug for. 

Når dit ophold slutter

Længden af dit ophold afhænger af din situation.

Dit ophold på Center for Rehabilitering og Akutpleje slutter, når du kan fortsætte din rehabilitering hjemme. Sammen med dig tager vi stilling til, om du skal fortsætte med at træne, efter du er kommet hjem. 

Hvis du har brug for hjemmepleje og mere genoptræning, når du skal hjem, undersøger vi mulighederne sammen med dig og en visitator.

 

Sådan får du et ophold

Du kan blive visiteret til et rehabiliteringsophold efter en indlæggelse på hospitalet, eller hvis du er blevet afkræftet derhjemme, og har brug for ekstra pleje og rehabilitering i en periode.  

Kommunen visiterer dig til et rehabiliteringsophold.

Er du indlagt på et hospital, tager personalet kontakt til kommunen, der koordinerer dit fortsatte rehabiliteringsforløb. 

Bor du hjemme, kan du kontakte visitationen

Her kan du få et ophold

Du kan få et rehabiliteringsophold to steder i København.

Valby

Center for Rehabilitering og Akutpleje - Vigerslevvej
Vigerslevvej 180 
2500 Valby

Læs om centret på Vigerslevvej

Valby

Center for Rehabilitering og Akutpleje - Kirsebærhaven
Kirsebærhaven 20
2500 Valby

Praktisk information om rehabiliteringsophold

Vis alle

Medbring

Det kan være en god ide at få hjælp til at pakke. Du har selv ansvar for dine ejendele under dit ophold. Det gælder også eventuelle værdigenstande. Vi opfordrer dig til kun at medbringe de mest nødvendige ejendele og undgå at medbringe kontanter.

Medbring:

 • Tøj, undertøj, overtøj, træningstøj og skridsikre sko, der sidder godt fast på dine fødder
 • Toiletsager fx shampoo, tandbørste, tandpasta, kam/børste, barbergrej og eventuelt creme, deodorant, bind eller bleer
 • Medicin og eventuelt medicinkort og recepter
 • Dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis)
 • Hjælpemidler, hvis du har det. Fx rollator, kørestol eller stok
 • Briller, høreapparat og lignende
 • Betalingskort. 

Alkohol

Det er ikke tilladt at drikke alkohol under opholdet, da det vil svække din rehabilitering.

Rygning

Rygning er tilladt udenfor på anviste steder.

Besøg

Dine pårørende er velkomne til at komme på besøg, så længe de tager hensyn til dine aftaler om træning, måltider og andre aktiviteter, som du deltager i under dit ophold.

Betaling

Find pris for rehabiliteringsophold (kk.dk)

Beløbet dækker mad og vask af linned. Prisen er fastsat af Københavns Kommune. Du modtager en regning for dit ophold i Digital Post. Hvis du er frameldt Digital Post, får du sendt en faktura med posten.

Faciliteter

Du får din egen stue og dit eget badeværelse. Stuen har tv og er møbleret. Der er trådløst internet, som du kan tilgå, hvis du medbringer en computer, tablet eller telefon. Der kan ikke streames. Vi har en fælles spisestue, opholdsstue og andre fællesarealer, hvor du kan mødes med andre borgere. 

På Vigerslevvej har vi også en have med et væksthus og en træningsbane i haven. Bag blomsterrige Bystævneparken ligger Vestvolden, som gerne benyttes til udetræning.

Ledsager

Har du brug for at komme til undersøgelse hos din læge eller på hospitalet, og kan du ikke tage af sted på egen hånd, forsøger vi at aftale med dine pårørende, at de følger dig.

Læge og medicin

Det er din praktiserende læge, der har behandlingsansvaret under dit ophold. Vi udveksler derfor informationer med din læge, hvis du giver samtykke til det. Vi kan også hjælpe dig med at tage kontakt til din læge, hvis du får brug for det. 

Det er også din praktiserende læge, der udsteder recepter på medicin under dit ophold. Vi hjælper dig med at bestille medicin fra apoteket. Vær opmærksom på, at du skal oprette en betalingsservice for at kunne bestille medicin fra apoteket. Du betaler selv for udgiften til medicin og levering.

Fortæl os, hvis du er medlem af sygeforsikring ”danmark” eller har medicinkort.

Måltider

På centret får du alle dagens måltider som en del din betaling for opholdet. Køkkenet har fokus på sund og næringsrigtig mad, som du kan spise sammen med de andre i spisestuen. 

Transport

Er du indlagt på hospitalet, sørger hospitalet for din transport til centret. Kommer du hjemmefra, skal du selv sørge for og betale transporten til centret. Du skal selv betale transporten hjem. 

Hvis du er sengeliggende eller sidder i kørestol, betaler kommunen for transport og trappelift.  

Tøjvask

Vi kan som udgangspunkt ikke vaske dit tøj. 

Åndelig og eksistentiel støtte

Hvis du har behov for at tale med en præst eller en repræsentant fra et andet trossamfund, kan personalet hjælpe dig med at tage kontakt.

Er dit ophold på Vigerslevvej, kan sognepræsten ved Vigerslev Kirke, Henrik Laursen, kontaktes på telefon 22 48 01 41.

Er dit ophold i Bystævneparken, og ønsker du at tale med en præst, kan du ved behov kontakte en af følgende præster: 

 • Stig Boel på telefon 24 42 03 95
 • Lise Mortensen på telefon 38 74 66 00
 • Line Bjørn Hansen på telefon 61 20 18 98
 • Frederik Dam på telefon 21 24 67 54

Hvis du er godkendt til plejebolig

Hvis du er godkendt til en plejebolig efter 4-ugersgarantien, kan du blive visiteret til et midlertidigt plejeophold, mens du venter på en permanent plejebolig.